Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Σώπα, δάσκαλε, σώπα να ακούσουμε το πουλάκι

Μοχθούσε και ίδρωνε ο δάσκαλος για να εξηγήσει ποια φωνήεντα είναι μακρά και ποια βραχέα. Ο νους μας όμως ήταν έξω: ακούγονταν οι πραγματευτάδες να φωνάζουν για την πραγμάτεια τους, οι κουλουρτζήδες για τα κουλούρια τους. Ώσπου ένα πουλάκι ήρθε και κάθισε στο κλαδί της πλατανιάς, δίπλα στο ανοικτό παράθυρο. Ο δάσκαλος συνέχιζε να διδάσκει, το πουλάκι κελαηδούσε, ωσότου αποκρίθηκε ο Νικολιός: Σώπα, δάσκαλε, σώπα να ακούσουμε το πουλάκι (Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο)
Επειδή ακριβώς οι μαθητές χρειάζονται το δικό τους χώρο και χρόνο ...

Ο JACK MEZIROW ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ: "ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑΥΤΑ"

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Mezirow, 2007) επίκαιρη και διαχρονική!

Τίγρης ή Γάιδαρος;

ΒΡΕΙΤΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ...ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ζητούμενο στις μέρες μας είναι η οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική, ψυχολογική ανάταση. Όλοι εμείς μπορούμε να συμβάλουμε, στο χώρο της εκπαίδευσης, στη δημιουργία νησίδων καλών-καινοτόμων πρακτικών, στη διάχυσή τους, στη διασφάλιση ενός κλίματος που θα καταλύει τον πολιτισμό των μεμονωμένων ισχυρισμών (Τannen, 1998)  και θα αναδεικνύει τη δημιουργική διαλεκτική του ατόμου και της ομάδας.Βρείτε ομολόγους όχι απλά για να συμφωνούμε, αλλά για να εκφράσουμε πιο δυναμικά τη θετική ενέργεια που έχουμε μέσα μας.
Πιστεύουμε πως οι απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο, οι αισιόδοξοι όμως αλλάζουν τον κόσμο.
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!